Är du egen företagare? Leder du ett mindre företag med få anställda? Vi hjälper dig med företagsjuridiken. Vi tillhandahåller rättslig rådgivning i de vanligaste frågorna en småföretagare ställs inför.

Småföretagarjuridik

Småföretagarjuridik

Arnér & Partners arbetar specifikt med bland annat ”Småföretagarjuridik”. Vi ser detta område som särskilt viktigt på en marknad där företag ofta bollas runt kring stora affärsbyråer i samtliga sammanhang då ”företagsjuridik” är aktuell. För små företag är det i regel varken relevant eller ekonomiskt fördelaktigt att företrädas av byråer som huvudsakligen företräder multinationella storföretag med tusentals anställda.

Arnér & Partners samlar därmed juridisk specialistkompetens inom de rättsområden som är relevanta för småföretag, exempelvis; Avtalsrätt, Migrationsrätt kring Arbetstillstånd, Förvaltningsrätt, Entreprenadrätt m.m.    

Varför Arnér och Partners?

Hos Arnér & Partners kan du som klient känna trygghet i att byråns samlade kompetens ställs till förfogande för hantering av dina juridiska problem utifrån en mycket hög nivå av service och kvalificerad rådgivning.