Entreprenad innebär att en entreprenör åtar sig att utföra ett projekt eller en leverans inom en viss tid. Beställaren och entreprenören skriver då ett avtal som reglerar entreprenaden.

Bild av Entreprenadjuridik

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är det samlade rättsområde där regleringarna kring större arbetsprojekt finns. Området är en kombination av Avtalsrätt, Arbetsrätt och Skadeståndsrätt. Företag och privatpersoner som vill anlita hantverkare för byggnationsjobb eller anläggningar har intresse av att känna till regleringarna på detta område.

Entreprenadrätt eller Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik kallas även för entreprenadrätt, och handlar om de beställningar, löpande frågor, normer och tvister som sker inom ramen för en entreprenad. Inom entreprenadbranschen används ofta gemensamma standardavtal (tex. AB 04/ABT 06/ ABK 09, ABS 09) som förenklar processen, men dessa kan ofta behöva kompletteras med ett särskilt avtal för det givna fallet.

Tvister kan uppstå både under upphandling, avtalsskrivande eller medan projektet pågår. För att i största möjliga utsträckning undvika tvister är själva avtalet mycket viktigt, eftersom det reglerar vad de båda parterna har att förhålla sig till under entreprenaden. Genom att undvika fallgropar och risker när avtalet utformas kan du minska risken väsentligt för att en tvist ska uppstå.

Varför Arnér och Partners?

Hos Arnér & Partners kan du som klient känna trygghet i att byråns samlade kompetens ställs till förfogande för hantering av dina juridiska problem utifrån en mycket hög nivå av service och kvalificerad rådgivning.