Bedömningarna kan se olika ut för sökande från olika länder, eftersom Migrationsrätten är kopplad till internationella avtal som Sverige och EU tecknar med olika länder inom ramen för olika samarbeten.

Bild Migrationsrätt

Migrationsrätt

Migrationsrätt är den del av Förvaltningsrätten som reglerar möjligheterna för den enskilde att få resa in i Sverige (visum), möjligheten att få stanna i landet (Uppehållstillstånd) samt möjligheten att erhålla svenskt medborgarskap.

Man skiljer på tre typer av uppehållstillstånd; Familjeanknytning (Förälder eller Man / Hustru / Partner är svensk medborgare), Arbetstillstånd (Man har fått ett godkänt arbete eller öppnat ett godkänt företag i landet) samt Asyl (Man har godkända skyddsskäl från hemlandet och behöver stanna i Sverige för att skyddas). Samtliga dessa ger möjlighet att ansöka om Medborgarskap när man bott i Sverige så pass länge att man anses ha etablerat en tillräckligt god och långvarig anknytning.

Olika bedmöningar

Bedömningarna kan se olika ut för sökande från olika länder, eftersom Migrationsrätten är kopplad till internationella avtal som Sverige och EU tecknar med olika länder inom ramen för olika samarbeten. Detta kan exempelvis innebära att viseringsfrihet eller möjlighet till längre uppehållstillstånd. För den som är EU-medborgare finns det dessutom en rättighet att uppehålla sig och bosätta sig i annat EU-land.

Rättsområdet har en egen gren inom förvaltningsdomstolarna, där Migrationsverkets beslut överprövas av Migrationsdomstolgen (MD) och sedan av Migrationsöverdomstolen (MIÖD).

Varför Arnér och Partners?

För den person som vill bosätta sig i Sverige eller spendera en längre vistelse i landet är det helt avgörande att hantera kontakterna med Migrationsverket, så att vistelsen blir tillåten och man slipper riskera utvisning. För många människor kan det vara helt livsavgörande om man tillåts komma in i landet och få skapa en livstillvaro, därför är det så oerhört viktigt med kompetenta och kvalificerade jurister som biträde.

Arnér & Partners har mångårig erfarenhet av kvalificerat biträde och processföring kring hela det Migrationsrättsliga området.