Katarina Sjögren

Katarina Sjögren

Advokat

+46 (0)720 – 502 974
Svenska, engelska

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala Universitet 2015
  • Övriga universitetsstudier, inklusive annan kandidatexamen, 2006-2011
  • Advokatexamen, 2023

Bakgrund

Katarina Sjögren har sedan avlagd juristexamen 2015 arbetat framför allt inom familjerättens och civilrättens områden. Hon är verksam vid Arnér & Partners Advokater sedan 2018, och har dessförinnan arbetat på annan advokat- respektive juristbyrå, båda med familjerättslig inriktning.

Katarina Sjögren arbetar i stor utsträckning med ekonomisk familjerätt, bland annat med rådgivning kring arv, äktenskapsskillnad eller överlåtelser. Hon arbetar även med flera andra slags rättsområden, som ombud för privatpersoner och mindre företag, både i och utanför domstol.

Specialområde

Civilrätt: Frågor avseende fordran, skadestånd, avtal med mera. Även tvister avseende bland annat köp och konsumenttjänster.

Familjerätt: Rådgivning avseende framför allt boutredning, bodelning och underhåll till barn.

Upprättande av handlingar som testamente, äktenskapsförord, gåvobrev med mera. Även ombud i domstol i tvister relaterade till dessa frågor.

Förvaltningsrätt: Överklagande av myndighetsbeslut (exempelvis från Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket) för privatpersoner och mindre företag.

Fastighetsrätt och entreprenadrätt: Tvister om dolda fel, andra bygg - och entreprenadtvister.